Категорија: Јавне набавке

1 2 3 9 10 / 84 ОБЈАВА

Jавнa набавкa добара – набавка мобилијара за потребе уређења јавних површина, редни број ЈНМВ-Д-1/2018

  Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара –набавка мобилијара за потребе уређења јавних по ...

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ-Д-15/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара – расадни материјал Назив - јавнa набавкa  – расадни ма ...

Jавнa набавкa добра – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-14/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара – дендро материјал Назив - јавнa набавкa  – дендро мате ...

Jавнa набавкa  – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-13/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара – дендро материјал Назив - јавнa набавкa  – дендро мате ...

Јавнa набавкa добра – трактор, мулчер, посипач за со, путем финансијског лизинга, редни број ЈНВВ-Д-12/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике  вредности Предмет јавне набавке  добра – трактор, мулчер, посипач за со путем финансијског лизи ...

 Јавнa набавкa велике вредности – комбинована грађевинска машина ровокопач – утоваривач, редни број ЈНВВ-Д-11/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике  вредности Предмет јавне набавке  добра – комбинована грађевинска машина ровокопач –утоваривач. ...

Јавнa набавкa добара – лична заштитна средства, редни број ЈНМВ-Д-10/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара – лична заштитна средства Назив - јавнa набавкa  – личн ...

Јавнa набавкa  – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима, редни број ЈНВВ-У-7/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике вредности Предмет јавне набавка услуга – облагање природним и вештачким каменом и другим материј ...

 Јавнa набавкa – услуга скипа, вађење пањева, довоз и одвоз земље, редни број ЈНМВ-У-6/2018

Предмет јавне набавке услуга – услуга скипа, вађење пањева, довоз и одвоз земље . Назив - јавнa набавкa – услуга скипа, вађење пањева, довоз и одво ...

Jавнa набавкa добара – хумусна земља, редни број ЈНМВ-Д-5/2018

Предмет јавне набавке добара – хумусна земља . Назив - јавнa набавкa добара – хумусна земља, редни број ЈНМВ-Д-5/2018 Назив и ознака из општег р ...
1 2 3 9 10 / 84 ОБЈАВА