Категорија: Јавне набавке

1 2 3 10 10 / 95 ОБЈАВА

Jавнa набавкa добра –гориво, редни број ЈНМВ-Д-25/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара – гориво. Назив - јавнa набавкa добра –гориво, редни бр ...

Јавнa набавкa добра – летња расада, редни број ЈНМВ-Д-26/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара – летња расада Назив -јавнa набавкa добра – летња расад ...

Jавнa набавкa добра – микробиолошки препарат, редни број ЈНМВ-Д-24/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара – микробиолошки препарат Назив - јавнa набавкa добра – ...

Jавнa набавкa добра – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-23/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара – дендро материјал Назив - јавнa набавкa  – дендро мате ...

 Јавнa набавкa услуга – зимско одржавање путева, редни број ЈНМВ-У-21/2018.

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  - услуга – зимско одржавање путева Назив  – јавнa набавкa услу ...

Jавнa набавкa добара – опрема за снег – ланци, редни број ЈНМВ-Д-22/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара –опрема за снег - ланци. Назив  - јавнa набавкa добара ...

Јавнa набавкa добара – лим покривач, редни број ЈНМВ-Д-19/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара –лим покривач, редни број ЈНМВ-Д-19/2018 Назив  - јавнa ...

Jавнa набавкa добара – додатна опрема за машине и возила, редни број ЈНМВ-Д-20/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара –додатна опрема за машине и возила. Назив  - јавнa наба ...

Јавнa набавкa добара – челична конструкција, редни број ЈНМВ-Д-18/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара –челична конструкција, редни број ЈНМВ-Д-18/2018 Назив ...

Jавнa набавкa услуга – услуга уградње, редни број ЈНМВ-У-17/2018

Предмет јавне набавке услуга – услуга уградње. Назив - јавнa набавкa  услуга уградње, редни број ЈНМВ-У-17/2018 Назив и ознака из општег речника ...
1 2 3 10 10 / 95 ОБЈАВА