Категорија: Јавне набавке

1 2 3 12 10 / 111 ОБЈАВА

Jавнa набавкa добра – камион кипер са додатном опремом путем финансијског лизинга,редни број ЈНВВ-Д-13/2019

Назив - јавнa набавкa добра – камион кипер са додатном опремом путем финансијског лизинга, редни број ЈНВВ-Д-13/2019 Назив и ознака из општег речник ...

Jавнa набавкa услуга – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима, редни број ЈНВВ-У-14/2019

Jавнa набавкa услуга – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима, редни број ЈНВВ-У-14/2019 Назив и ознака из општег речника набав ...

Jавнa набавкa добара – арматура, редни број ЈНМВ-Д-12/2019

Предмет јавне набавке је набавка добара – арматура.Назив - јавнa набавкa добара – арматура, редни број ЈНМВ-Д-12/2019Назив и ознака из општег речник ...

Jавнa набавкa добара – бетон, редни број ЈНМВ-Д-11/2019

Предмет јавне набавке је набавка добара – бетонНазив - јавнa набавкa добара – бетон, редни број ЈНМВ-Д-11/2019Назив и ознака из општег речника набав ...

Јавнa набавкa услуга – поправка транспортних средстава, редни број ЈНМВ-У-10/2019

Предмет јавне набавке је набавка услуга – поправка транспортних средстава Назив - јавнa набавкa услуга – поправка транспортних средстава, редни број ...

Jавнa набавкa добара – хумусна земља, одвоз и довоз земље, редни број ЈНМВ-Д-9/2019

Предмет јавне набавке је набавка добара – хумусна земља, одвоз и довоз земљеНазив - јавнa набавкa добара – хумусна земља, одвоз и довоз земље, редни ...

Jавнa набавкa услуга – услуга сервисирања возног парка, редни број ЈНМВ-У-7/2019

Предмет јавне набавке је набавка услуга – услуга сервисирања возног паркаНазив - јавнa набавкa услуга – услуга сервисирања возног парка, редни број ...

Jавнa набавкa добра – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-8/2019

Предмет јавне набавке је набавка добара – дендро материјал.Назив - јавнa набавкa добра – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-8/2019Назив и ознака из ...

Јавнa набавкa услуга – услуга сервисирања возног парка, редни број ЈНМВ-У-7/2019

Предмет јавне набавке је набавка услуга – услуга сервисирања возног парка Назив - јавнa набавкa услуга – услуга сервисирања возног парка, редни број ...

Јавнa набавкa добара – хумовит, прихрана и хемијски препарати, супстрати за биљке, резнице, травњаке и семе траве, редни број ЈНМВ-Д-6/2019

Назив - јавнa набавкa добара – хумовит, прихрана и хемијски препарати, супстрати за биљке,резнице, травњаке и семе траве, редни број ЈНМВ-Д-6/2019На ...
1 2 3 12 10 / 111 ОБЈАВА