Категорија: Јавне набавке

1 2 3 10 10 / 100 ОБЈАВА

Jавнa набавкa добара – електрична енергија, редни број ЈНМВ-Д-4/2019

Предмет јавне набавке је набавка добара – електрична енергија. Назив - јавнa набавкa добара – електрична енергија, редни број ЈНМВ-Д-4/2019 Назив и о ...

Jавнa набавкa добара – допунска опрема за машин, редни број ЈНМВ-Д-02/2019

Предмет јавне набавке је набавка добара – допунска опрема за машине. Назив - јавнa набавкa добара – допунска опрема за машин, редни број ЈНМВ-Д-02/20 ...

Jавнa набавкa услуга – поправка ситне механизације, редни број ЈНМВ-У-3/2019

Предмет јавне набавке услуга-поправка ситне механизације Назив – јавнa набавкa услуга  – поправка ситне механизације, редни број ЈНМВ-У-3/2019 ...

Jавнa набавкa услуга – зимско одржавање путева, редни број ЈНМВ-У-1/2019

Предмет јавне набавке  – услуга – зимско одржавање путева Назив  – јавнa набавкa услуга – зимско одржавање путева, редни ...

Jавнa набавкa добра – материјал за реконструкцију котла за уградњу система за грејање, редни број ЈНМВ-Д-27/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара – материјал за реконструкцију котла за уградњу система за ...

Jавнa набавкa добра –гориво, редни број ЈНМВ-Д-25/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара – гориво. Назив - јавнa набавкa добра –гориво, редни бр ...

Јавнa набавкa добра – летња расада, редни број ЈНМВ-Д-26/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара – летња расада Назив -јавнa набавкa добра – летња расад ...

Jавнa набавкa добра – микробиолошки препарат, редни број ЈНМВ-Д-24/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара – микробиолошки препарат Назив - јавнa набавкa добра – ...

Jавнa набавкa добра – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-23/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара – дендро материјал Назив - јавнa набавкa  – дендро мате ...

 Јавнa набавкa услуга – зимско одржавање путева, редни број ЈНМВ-У-21/2018.

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  - услуга – зимско одржавање путева Назив  – јавнa набавкa услу ...
1 2 3 10 10 / 100 ОБЈАВА