Категорија: Јавне набавке

1 2 3 12 10 / 117 ОБЈАВА

Jавнa набавкa добра – расадни материјал (летња расада), редни број ЈНМВ-Д-18/2019

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Jавнa набавкa добра – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-17/2019

За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, Предмет јавне набавке је набавка добра – дендро материјал. Назив - јавнa ...

Jавнa набавкa добара – набавка мобилијара за потребе уређења јавних површина, редни број ЈНМВ-Д-2/2019

За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, Предмет јавне набавке је набавка добра – набавка мобилијара за потребе ур ...

Јавнa набавкa добра – јесења расада, редни број ЈНМВ-Д-16/2019

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опи ...

Jавнa набавкa добара – лична заштитна средства, редни број ЈНМВ-Д-15/2019

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опи ...

Jавнa набавкa услуга – услуга пројектовања помен сале на градском гробљу, редни бројЈНМВ-У-1/2019

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Jавнa набавкa добра – камион кипер са додатном опремом путем финансијског лизинга,редни број ЈНВВ-Д-13/2019

Назив - јавнa набавкa добра – камион кипер са додатном опремом путем финансијског лизинга, редни број ЈНВВ-Д-13/2019 Назив и ознака из општег речник ...

Jавнa набавкa услуга – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима, редни број ЈНВВ-У-14/2019

Jавнa набавкa услуга – облагање природним и вештачким каменом и другимматеријалима, редни број ЈНВВ-У-14/2019Назив и ознака из општег речника набавк ...

Jавнa набавкa добара – арматура, редни број ЈНМВ-Д-12/2019

Предмет јавне набавке је набавка добара – арматура.Назив - јавнa набавкa добара – арматура, редни број ЈНМВ-Д-12/2019Назив и ознака из општег речник ...

Jавнa набавкa добара – бетон, редни број ЈНМВ-Д-11/2019

Предмет јавне набавке је набавка добара – бетонНазив - јавнa набавкa добара – бетон, редни број ЈНМВ-Д-11/2019Назив и ознака из општег речника набав ...
1 2 3 12 10 / 117 ОБЈАВА