Категорија: Јавне набавке

1 2 3 9 10 / 88 ОБЈАВА

Jавнa набавкa добара – додатна опрема за машине и возила, редни број ЈНМВ-Д-20/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара –додатна опрема за машине и возила. Назив  - јавнa наба ...

Јавнa набавкa добара – челична конструкција, редни број ЈНМВ-Д-18/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара –челична конструкција, редни број ЈНМВ-Д-18/2018 Назив ...

Jавнa набавкa услуга – услуга уградње, редни број ЈНМВ-У-17/2018

Предмет јавне набавке услуга – услуга уградње. Назив - јавнa набавкa  услуга уградње, редни број ЈНМВ-У-17/2018 Назив и ознака из општег речника ...

Jавнa набавкa добара – арматура, редни број ЈНМВ-Д-16/2018

Предмет јавне набавке добара – арматура. Назив - јавнa набавкa добара – арматура, редни број ЈНМВ-Д-16/2018 Назив и ознака из општег речника наб ...

Jавнa набавкa добара – набавка мобилијара за потребе уређења јавних површина, редни број ЈНМВ-Д-1/2018

  Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара –набавка мобилијара за потребе уређења јавних по ...

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ-Д-15/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара – расадни материјал Назив - јавнa набавкa  – расадни ма ...

Jавнa набавкa добра – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-14/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара – дендро материјал Назив - јавнa набавкa  – дендро мате ...

Jавнa набавкa  – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-13/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара – дендро материјал Назив - јавнa набавкa  – дендро мате ...

Јавнa набавкa добра – трактор, мулчер, посипач за со, путем финансијског лизинга, редни број ЈНВВ-Д-12/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике  вредности Предмет јавне набавке  добра – трактор, мулчер, посипач за со путем финансијског лизи ...

 Јавнa набавкa велике вредности – комбинована грађевинска машина ровокопач – утоваривач, редни број ЈНВВ-Д-11/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике  вредности Предмет јавне набавке  добра – комбинована грађевинска машина ровокопач –утоваривач. ...
1 2 3 9 10 / 88 ОБЈАВА