Категорија: Мале вредности

1 2 3 7 10 / 66 ОБЈАВА

 Јавнa набавкa – услуга скипа, вађење пањева, довоз и одвоз земље, редни број ЈНМВ-У-6/2018

Предмет јавне набавке услуга – услуга скипа, вађење пањева, довоз и одвоз земље . Назив - јавнa набавкa – услуга скипа, вађење пањева, довоз и одво ...

Jавнa набавкa добара – хумусна земља, редни број ЈНМВ-Д-5/2018

Предмет јавне набавке добара – хумусна земља . Назив - јавнa набавкa добара – хумусна земља, редни број ЈНМВ-Д-5/2018 Назив и ознака из општег р ...

Јавнa набавкa добара – бетон, редни број ЈНМВ-Д-9/2018.

Предмет јавне набавке добара – бетон Назив - јавнa набавкa добара – бетон, редни број ЈНМВ-Д-9/2018. Назив и ознака из општег речника набавки:44 ...

Jавнa набавкa добара – арматура, редни број ЈНМВ-Д-8/2018

Предмет јавне набавке добара – арматура. Назив - јавнa набавкa добара – арматура, редни број ЈНМВ-Д-8/2018 Назив и ознака из општег речника наба ...

Јавнa набавкa услуга  – поправка ситне механизације, редни број ЈНМВ-У-4/2018

Предмет јавне набавке услуга-поправка ситне механизације Назив - јавнa набавкa услуга  – поправка ситне механизације, редни број ЈНМВ-У-4/2018 Н ...

Јавнa набавкa добара – хумовит, прихрана и хемијски препарати, супстрати за биљке, резнице, травњаке и семе траве, редни број ЈНМВ-Д-2/2018

Врста поступка : јавна набавка мале вредности. Врста предмета :добра Предмет јавне набавке добара -хумовит, прихрана и хемијски препарати, супст ...

Јавнa набавкa добара – електрична енергија , редни број ЈНМВ-Д-3/2018

Врста поступка : јавна набавка мале вредности. Врста предмета :добра Предмет јавне набавке добара -електрична енергија Назив - електрична ене ...

ЈНМВ-Д-1/2018 – гориво и мазиво.

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Jавнa набавкa добра – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-18/2017

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Jавнa набавкa услуга – услуга израде пројекта працелације и урбанистичког пројекта на градском гробљу., редни број ЈНМВ-У-15/2017

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: услуге За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...
1 2 3 7 10 / 66 ОБЈАВА