Категорија: Мале вредности

1 2 3 6 10 / 57 ОБЈАВА

Jавнa набавкa услуга – услуга израде пројекта працелације и урбанистичког пројекта на градском гробљу., редни број ЈНМВ-У-15/2017

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: услуге За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Jавнa набавкa услуга израде пројекта одводњавања површинских вода са локације Красојевића брдо, редни број ЈНМВ-У-13/2017

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: услуге За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Јавнa набавкa добра – расадни материјал, летња расада, редни број ЈНМВ-Д-17/2017

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Јавнa набавкa услуга – услуга израде пројекта унапређења инфраструктуре на градском гробљу, редни број ЈНМВ-У-14/2017.

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: услуге За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Јавнa набавкa добара – облагање природним и вештачким каменом- редни број ЈНМВ-Д-16/2017

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Јавна набавка добра – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-12/2017

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Јавнa набавкa добра – јесења расада, редни број ЈНМВ-Д-11/2017

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака и ...

Jавнa набавкa добара – трактор са грејном кабином и мулцер бочно прегибни путем финансијског лизинга, редни број ЈНМВ-Д-10/2017

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака и ...

Јавнa набавкa добара – хумусна земља , редни број ЈНМВ -Д-8 2017

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета: Добра За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и озна ...

Јавнa набавкa услуга – услуга скипа, вађење пањева, довоз и одвоз земље , редни број ЈНМВ -У- 9 /2017

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета: Услуга За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и озн ...
1 2 3 6 10 / 57 ОБЈАВА