Категорија: Мале вредности

1 2 3 6 10 / 51 ОБЈАВА

Јавнa набавкa добра – јесења расада, редни број ЈНМВ-Д-11/2017

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака и ...

Jавнa набавкa добара – трактор са грејном кабином и мулцер бочно прегибни путем финансијског лизинга, редни број ЈНМВ-Д-10/2017

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака и ...

Јавнa набавкa добара – хумусна земља , редни број ЈНМВ -Д-8 2017

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета: Добра За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и озна ...

Јавнa набавкa услуга – услуга скипа, вађење пањева, довоз и одвоз земље , редни број ЈНМВ -У- 9 /2017

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета: Услуга За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и озн ...

Јавнa набавкa добара – гориво и мазиво, редни број ЈНМВ-Д-1/2017

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета: Добра За добра и услуге: опис предмета набавке ...

Jавнa набавкa добара – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима, редни број ЈНМВ-Д-7/2017

Врста предмета: добра За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, Предмет јавне набавке је набавка до ...

Jавнa набавкa добара – арматура, редни број ЈНМВ-Д-6/2017

Врста предмета: добра За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, Предмет јавне набавке је набавка до ...

Jавнa набавкa добара – бетон, редни број ЈНМВ-Д-5/2017

Врста предмета: добра За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, Предмет јавне набавке је набавка до ...

Jавнa набавкa услуга – поправка ситне механизације, редни број ЈНМВ-У-4/2017

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета: Услуга За добра и услуге: опис предмета набавк ...

Јавнa набавкa добара – хумовит, прихрана и хемијски препарати, супстрати за биљке, резнице, травњаке и семе траве -ЈНМВ-Д-3/2017

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника наб ...
1 2 3 6 10 / 51 ОБЈАВА