Категорија: Мале вредности

1 2 3 7 10 / 69 ОБЈАВА

Jавнa набавкa добра – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-14/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара – дендро материјал Назив - јавнa набавкa  – дендро мате ...

Jавнa набавкa  – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-13/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара – дендро материјал Назив - јавнa набавкa  – дендро мате ...

Јавнa набавкa добара – лична заштитна средства, редни број ЈНМВ-Д-10/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке  добара – лична заштитна средства Назив - јавнa набавкa  – личн ...

 Јавнa набавкa – услуга скипа, вађење пањева, довоз и одвоз земље, редни број ЈНМВ-У-6/2018

Предмет јавне набавке услуга – услуга скипа, вађење пањева, довоз и одвоз земље . Назив - јавнa набавкa – услуга скипа, вађење пањева, довоз и одво ...

Jавнa набавкa добара – хумусна земља, редни број ЈНМВ-Д-5/2018

Предмет јавне набавке добара – хумусна земља . Назив - јавнa набавкa добара – хумусна земља, редни број ЈНМВ-Д-5/2018 Назив и ознака из општег р ...

Јавнa набавкa добара – бетон, редни број ЈНМВ-Д-9/2018.

Предмет јавне набавке добара – бетон Назив - јавнa набавкa добара – бетон, редни број ЈНМВ-Д-9/2018. Назив и ознака из општег речника набавки:44 ...

Jавнa набавкa добара – арматура, редни број ЈНМВ-Д-8/2018

Предмет јавне набавке добара – арматура. Назив - јавнa набавкa добара – арматура, редни број ЈНМВ-Д-8/2018 Назив и ознака из општег речника наба ...

Јавнa набавкa услуга  – поправка ситне механизације, редни број ЈНМВ-У-4/2018

Предмет јавне набавке услуга-поправка ситне механизације Назив - јавнa набавкa услуга  – поправка ситне механизације, редни број ЈНМВ-У-4/2018 Н ...

Јавнa набавкa добара – хумовит, прихрана и хемијски препарати, супстрати за биљке, резнице, травњаке и семе траве, редни број ЈНМВ-Д-2/2018

Врста поступка : јавна набавка мале вредности. Врста предмета :добра Предмет јавне набавке добара -хумовит, прихрана и хемијски препарати, супст ...

Јавнa набавкa добара – електрична енергија , редни број ЈНМВ-Д-3/2018

Врста поступка : јавна набавка мале вредности. Врста предмета :добра Предмет јавне набавке добара -електрична енергија Назив - електрична ене ...
1 2 3 7 10 / 69 ОБЈАВА