Категорија: Отворени поступак

1 2 10 / 14 ОБЈАВА

Jавнa набавкa добра – камион кипер са додатном опремом путем финансијског лизинга,редни број ЈНВВ-Д-13/2019

Назив - јавнa набавкa добра – камион кипер са додатном опремом путем финансијског лизинга, редни број ЈНВВ-Д-13/2019 Назив и ознака из општег речник ...

Jавнa набавкa услуга – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима, редни број ЈНВВ-У-14/2019

Jавнa набавкa услуга – облагање природним и вештачким каменом и другимматеријалима, редни број ЈНВВ-У-14/2019Назив и ознака из општег речника набавк ...

Јавнa набавкa добра – гориво и мазиво, редни број ЈНВВ-Д-5/2019

Предмет јавне набавке је набавка добра – гориво и мазиво Назив - јавнa набавкa добра – гориво и мазиво, редни број ЈНВВ-Д-5/2019Назив и ознак ...

Јавнa набавкa добра – трактор, мулчер, посипач за со, путем финансијског лизинга, редни број ЈНВВ-Д-12/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике  вредности Предмет јавне набавке  добра – трактор, мулчер, посипач за со путем финансијског лизи ...

 Јавнa набавкa велике вредности – комбинована грађевинска машина ровокопач – утоваривач, редни број ЈНВВ-Д-11/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике  вредности Предмет јавне набавке  добра – комбинована грађевинска машина ровокопач –утоваривач. ...

Јавнa набавкa  – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима, редни број ЈНВВ-У-7/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике вредности Предмет јавне набавка услуга – облагање природним и вештачким каменом и другим материј ...

Јавнa набавкa добара – расадни материјал, редни број ЈНОП-Д-16/15 (1.1. 9)

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак Врста предмета: Добра За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Jавнa набавкa добара – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима , редни број ЈНМВ-Д-10/2015

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак Врста предмета: Добра За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Јавнa набавкa добара – семе траве, редни број ЈНОП-Д-3/15 (1.1. 11)

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак Врста предмета: Добра За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Јавнa набавкa добара – хумовит, прихрана, супстрати за биљке и резнице-ЈНОП-Д-2/15 (1.1. 10)

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак Врста предмета: Добра За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...
1 2 10 / 14 ОБЈАВА