Документи

Измене и допуне Плана пословања ЈКП Градско зеленило Чачак за 2017. годину

Средњорочни план ЈКП ,, Градско зеленило“ Чачак за период  2017 – 2021 

Дугорочни план ЈКП ,, Градско зеленило“ Чачак  за период 2017 – 2027 

Статут ЈКП ,, Градско зеленило“ Чачак

Одлука о усклађивању Оснивачког акта ЈКП Градско зеленило Чачак

План јавних набавки за 2017. годину

План и програм пословања за 2017. годину

План јавних набавки за 2016.годину

План и програм пословања за 2016 годину

Програм коришћења буџетске помоћи 2016

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Измене и допуне Програма пословања за 2015. годину

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

План јавних набавки за 2015.годину

План и програм пословања за 2015. годину

План и програм пословања за 2014 годину

Измене и допуне програма пословања предузећа за 2013

Oбразац за идентификацију

Потврда о  регистрацији

Извод из АПР

Статут ЈКП Градско зеленило

Одлука о оснивању

Програм пословања за 2013. годину

 

 

 

Новије објаве
Старије објаве

COMMENTS