Категорија: Општа акта

Измена Плана јавних набавки за 2019.годину

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/11/PLAN2019LOKJP07182554JKPGZCA29112019-4.pdf ...

Јавнa набавкa добара – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима , редни број ЈНМВ-Д-10/2015

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак Врста предмета: Добра За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Документи

План јавних набавки за 2018.годину Одлука о давању сагласности за коришћење буџетске помоћи Измене и допуне Плана пословања ЈКП Градско зеленило ...
6 / 6 ОБЈАВА