Категорија: Мале вредности

1 2 3 13 10 / 122 ОБЈАВА

Jавнa набавкa добара – допунска опрема за машинe, редни број ЈНМВ-Д-24/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опи [...]

Јавнa набавкa добра – расадни материјал – летња расада, редни број ЈНМВ-Д-23/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опи [...]

Јавнa набавкa услуга – осигурање, редни број ЈНМВ-У-22/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: услуга За радове: оп [...]

Јавнa набавкa радова – израда и уградња система за заливање у купе (пирамиде) за цвеће, редни број ЈНМВ-Р-21/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: радови За радове: оп [...]

Јавнa набавкa добара – лична заштитна средства, редни број ЈНМВ-Д-20/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опи [...]

Jавнa набавкa услуга – поправка камиона, путничких возила и комби возила, редни број ЈНМВ-У-18/2020

Врста предмета: услуга За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, Предмет јавне набавке је набавка услуга – поправк [...]

Jавнa набавкa услуга – поправка грађевинских машина, редни број ЈНМВ-У-16/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: услуга За радове: оп [...]

Јавнa набавкa услуга –услуга за различите браварске радове, редни број ЈНМВ-У-17/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: услуга За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника [...]

Jавнa набавкa добара – арматура, редни број ЈНМВ-Д-14/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опи [...]

Jавнa набавкa услуга – поправка транспортних средстава, редни број ЈНМВ-У-15/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: услуга За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника [...]
1 2 3 13 10 / 122 ОБЈАВА