Категорија: Реализовани пројекти

Пројекат доградње кишне канализације са дренажом на Градском гробљу, на парцелама: С, Т, Н, Р, Ф, Х

Због проблема са изливањем воде након велике количине падавина,ЈКП ,,Градско зеленило” је било принуђено да изградњом нове кишне канализације ублажи ...

Главни пројекат реконструкције пејзажно-архитектонских и слободних површина Опште Болнице ,,Др. Драгиша Мишовић” у Чачку

Увидом у биоеколошку основу комплекса установљено је да постоји   одређени број сувих стабала које је потребно уклонити, као и стабла која су п ...

Чачак-зелена оаза

Еколошки пројекат под покровитељством Града Чачка, а све у циљу стварања пријатног амбијента за боравак људи у граду. Подразумева садњу великог број ...

Пројекат ,,Биомаса”

Обухвата реализацију еколошког пројекта, који ће искоришћавањем  дрвног остатка прикупљеног редовним одржавањем зелених површина у граду, бити ...
4 / 4 ОБЈАВА