HomeРеализовани пројекти

Главни пројекат реконструкције пејзажно-архитектонских и слободних површина Опште Болнице ,,Др. Драгиша Мишовић” у Чачку

Увидом у биоеколошку основу комплекса установљено је да постоји   одређени број сувих стабала које је потребно уклонити, као и стабла која су прерасла, нагнута ка улици и стазама у самом болничком комплексу која је потребно орезати, тј. скратити и формирати им крошњу.

Просечна старост постојећег зеленила (стабала дрвећа) износи око 30-35 година. Просечна висина дрвећа је око 20 м и врсте су достигле своју пуну декоративност.

Урађена је биоеколошка основа и планови са постојећим стањем зеленила, а такође и планови појединачних зона са спецификацијом планираног биљног материјала.