HomeМале вредности

Jавнa набавкa добара – допунска опрема за машин, редни број ЈНМВ-Д-02/2019

Предмет јавне набавке је набавка добара – допунска опрема за машине.
Назив – јавнa набавкa добара – допунска опрема за машин, редни број ЈНМВ-Д-02/2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 43313000.

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-dopunska-oprema-za-masine.pdf

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/3-Konkursna-dokumentacija-dopunska-oprema-za-masine.pdf

Одлука о додели уговора

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-dopunska-oprema-za-masine.pdf

 

Обавештење о закљученом уговору

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-dopunska-oprema-za-masine-3.pdf