HomeМале вредностиЈавне набавке

Jавнa набавкa добра – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-17/2019

За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добра – дендро материјал.
Назив – јавнa набавкa добра – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-17/2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 03440000.

 

Преузмите позив

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/09/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-dendro-materijal.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/09/3-Konkursna-dokumentacija-dendro-materijal.pdf

Одлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/09/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-dendro-materijal.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/09/10-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-dendro-materijal.pdf