Јавнa набавкa услуга – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима, редни број ЈНВВ-У-19/2020.

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике вредности
Врста предмета: услуга
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка услуга – облагање природним и вештачким каменом и другим
материјалима.
Назив – јавнa набавкa услуга – облагање природним и вештачким каменом и другим
материјалима, редни број ЈНВВ-У-19/2020.
Назив и ознака из општег речника набавки: 45432210

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-oblaganje-prirodnim-i-vestackim-kamenom-i-drugim-materijalima.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/3-Konkursna-dokumentacija-oblaganjem-prirodnim-i-vestackim-kamenom-i-drugim-materijalima.pdf

Обавештење о продужењу  рока за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/6-Obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda-oblaganje-prirodnim-i-vestackim-kamenom-i-drugim-materijalima.pdf

Одлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/8-Odluka-o-dodeli-ugovora-oblaganje-prirodnim-i-vestackim-kamenom-i-prirodnim-materijalima.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/10-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-oblaganje-prirodnim-i-vestackim-kamenom-i-drugim-materijalima.pdf

 

COMMENTS