HomeМале вредностиЈавне набавке

 Јавнa набавкa услуга – зимско одржавање путева, редни број ЈНМВ-У-21/2018.

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке  – услуга – зимско одржавање путева

Назив  – јавнa набавкa услуга – зимско одржавање путева, редни број ЈНМВ-У-21/2018.

Назив и ознака из општег речника набавки 90620000.