Легализација

HomeРЈ Гробље

Легализација

С обзиром да се један број гробних места на градском гробљу у Чачку не налази у бази података, грађани нису у могућности да измирују своје законске обавезе. 

Обавеза корисника је да уредно измирује обавезе плаћања годишњег одржавања и десетогодишњег закупа, како би се наставило право коришћења гробног места. Управни одбор ЈКП „Градско зеленило“ је донео одлуку да се, по одређеној, дефинисаној, процедури изврши легализација гробних места како би грађани стекли право њиховог коришћења. У противном, уколико сами не поднесу захтев за легализацију, у та гробна места неће моћи нико бити сахрањен, тако да ЈКП „Градско зеленило“ стиче право располагања са истим.

 

У вези добијања детаљних информација са легализацијом гробних места јавити се у Управу предузећа на телефон 032/5373-760.

Још једном молимо грађане који сматрају да поседују гробна места на гробљу у Чачку, а која нису у бази података, да би их задржали стицањем права коришћења, да се одмах јаве ЈКП „Градско зеленило“ са захтевом за њиховом легализацијом.

УПРАВА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“
ЧАЧАК
Новије објаве
Старије објаве