Пројекат пошумљавања  ,, Зелени појас Чачка “

HomeОбавештењаВести

Пројекат пошумљавања ,, Зелени појас Чачка “

Данас је под покровитељством Министарства заштите животне средине Републике Србије и Града Чачка  почела реализација пројекта  пошумљавања под називом ,,Зелени појас Чачка 2 ” у  циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022.години на територији Града Чачка .Пројекат пошумљавања  је осмишљен у циљу  успостављања система зелених површина у граду и рубној зони града, пре свега из разлога унапређења урбане климе, која је неопходна прилагођавању све чешћих последица глобалних климатских промена.

Прва од локација за пошумљавање је Авенија 2  у Чачку.

Локација „Авенија 2“ налази се на углу две улице на деградираном и неуређеном земљишту око изграђених објеката- зграда, поред врло фреквентних саобраћајница. Пошумљавање овог већег деградираног простора, пре свега има заштитну функцију, чиме се ова површина задржава отвореном у оквиру дугорочног планирања града са циљем заустављања ширења , омогућава директан приступ зонама за рекреацију, а са функцијом унапређења урбане климе и повећање зелених површина.Засађено је 23 лишћара и 12 четинара. У питању је ,,школован садни материјал”(формирано стабло ,орезана симетрична крошња,прописан прсни пречник,формиран бусен).