HomeРаспоред сахрана

Распоред сахрана 16.12.2015. године

Распоред сахрана за среду 16.12.2015.године:

1. Вилотијевић Виолета (рођ.1959), сахрана у 12 часова, Ново гробље , парцела Р, број 102;

2. Вујовић Мирјана (рођ.1947),сахрана у 13 часова, Старо гробље , парцела 1, број 215;

3. Цвијовић Љуба (рођ.1930), сахрана у 14 часова, Старо гробље , парцела 3, број 303;

4. Деверџић Радмила (рођ.1930),сахрана у 15 часова, Средње гробље , парцела 19, број 91;