Кошење леве и десне обале Мораве

HomeОбавештења

Кошење леве и десне обале Мораве

ЈКП ,, Градско зеленило” свим расположивим снагама и максималним ангажовањем ради на уређењу свих површина у граду.

На сликама у наставку види се како изгледа површина на обали Мораве пре и после кошења.