HomeДелатност

Делатност

Претежна делатност ЈКП ,,Градско зеленило” Чачак је услуга одржавања и уређења околине.

ЈКП ,,Градско зеленило” са седиштем у Ул. Симе Сараге бр. 71 је преведено у регистар привредних субјеката у АПР по решењу бр. БД8367/2005 од 24.04.2005. године, са матичним бројем 07182554 и порезним идентификационим бројем 101122137.

Послови којима се предузеће бави:

  • Пројектовање, подизање, реконструкција, одржавање и заштита јавних зелених површина: паркова, скверова, травњака, зеленила дуж саобраћајница, блоковског и заштитног зеленила…
  • Израда идејних и главних пројеката зелених површина, башти, предбашти, тераса, угоститељских објеката, спортских терена, базена; подизање – хортикултурно обликовање, одржавање и заштита од болести и крпеља.
  • Производња и продаја квалитетно расаднички однегованог садног материјала: дрворедних калемљених и декоративних лишћара, високорастућих, нискорастућих и полеглих четинара, зимзеленог и листопадног шибља, перена, ружа, летњег и јесењег расада цвећа, тепих травњака…
  • Аранжирање пословних објеката, свечаних сала (аранжмани од резаног и сувог цвећа, саксијски аранжмани), комплетна хемијска заштита зеленила, као и пружање савета о његовој нези и одржавању,изградња, уређење и одржавање речних купалишта, пружање туристичких и угоститељских услуга,трговина у унутрашњем и спољнотрговинском промету, припремни радови у грађевинарству, нискоградња
  • Производња жардињера, клупа, дечијих реквизита и сл. од дрвета.
  • Пружање погребних услуга и одржавање гробља

 

До 15.07.2014. године РЈ ,,Зеленило” и РЈ ,,Производња” су функционисале као засебне јединице. Након систематизације спојене су у једну целину.

Према катастру уређује и одржава 20 ха зелених површина, на којима негује око 2.000 стабала лишћара и 1.000 стабала четинара,  3.509 м2 украсног шибља, више од 2.000 ружа, 2.600 м2 цветних површина, око 30 висећих саксија на стубовима јавне расвете у ужем центру града, 1.700 м2 цветних гредица и перена на близу 200 м2.

Одржавамо и све паркове у нашем граду: Велики Градски парк, парк код Железничке станице, део Спомен парк-а, Градски бедем, Кеј као и велике зелене површине и дрвеће на целој територији Града.

Леп задатак да негујемо зеленило у граду је обликовао и делатност наше организације: од пројектовања и подизања зелених површина, до свакодневног одржавања и заштите. Окупљамо велик број стручњака у различитим аспектима овог задатка, бројне сараднике који су свекодневно на терену и механизацију за одржавање.

„Градско зеленило“ брине о Споменику природе-Гојковића липа у Трепчи и заштићеном стаблу платана у Креновом пролазу.

Newer Post