ПРОВЕРА ЗАДУЖЕЊА ВЛАСНИКА ГРОБНИХ МЕСТА

Упутство за кориснике

  1. За проверу унесите матични број власника гробних места
  2. Лозинка је WEB KOD који се налази на Вашем уговору

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

COMMENTS