Сахране

 Посмртни остаци покојника морају бити допремљени у капелу у договореном временском интервалу, а сам чин сахране мора почети и завршити се у заказаном времену, да не би реметио протокол осталих (ако их има) сахрана. После сахране странке су у обавези да остатке од пића, хране (папирићи, картони, амбалаже) скупе и убаце у најближу корпу за смеће.

НАПОМЕНА: Странка је обавезна да остави контакт број телефона, како би одговорно лице могло правовремено интервенисати у случају непредвиђених ситуација у току протокола (сметње приликом копања, наилажење на посмртне остатке,…).

 

СТРАНЕ

1 2 3 4
Новије објаве
Старије објаве

COMMENTS