HomeОтворени поступак

Jавнa набавкa услуга – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима, редни број ЈНВВ-У-14/2019

Jавнa набавкa услуга – облагање природним и вештачким каменом и другим
материјалима, редни број ЈНВВ-У-14/2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 45432210.

Преузмите позив за подношење понуда

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/02/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-oblaganje-prirodnim-i-vestackim-kamenom-i-drugim-materijalima.pdf

Преузмите конкурсну документацију

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/02/3-Konkursna-dokumentacija-oblaganjem-prirodnim-i-vestackim-kamenom-i-drugim-materijalima.pdf

Одлука о додели уговора

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/02/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-oblaganje-prirodnim-i-vestackim-kamenom-i-drugim-materijalima-1.pdf

Обавештење о закљученом уговору

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/02/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-oblaganje-prirodnim-i-vestackim-kamenom-i-drugim-materijalima.pdf