HomeОбавештењаВести

ЈКП ,,Градско зеленило” Чачак на ЕКОФЕР-у

На 14.међународном сајму заштите животне средине и природних ресурса  ЕКОФЕР-у у Београду, ЈКП ,, Градско зеленило” Чачак презентацијом је  представило  пројекат грејања на биомасу. Директор ЈКП ,, Градско зеленило” Чачак Драган Николић на презентацији је представио све погодности грејања на биомасу и карактеристике котла који је уграђен у просторије предузећа,стакленике, множару за цвеће.Такође, представио је начин функциониосања грејања на биомасу, припрему биомасе за грејање  и све погодности које прате овакав начин грејања.Директор је  учествовао и на отвореној дискусији која је одржана трећег дана ЕКОФЕР-а где је са проф. Срећком Ћурчићем представљен и најављен пилот пројекат компостирања који ће бити имплементиран у ЈКП ,, Градско зеленило” Чачак.