НАРЕДБА  О ЗАБРАНИ ОКУПЉАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА ЈАВНИМ МЕСТИМА У ЗАТВОРЕНОМ  И ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ

НАРЕДБА О ЗАБРАНИ ОКУПЉАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА ЈАВНИМ МЕСТИМА У ЗАТВОРЕНОМ И ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ

НАРЕДБА

О ЗАБРАНИ ОКУПЉАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА ЈАВНИМ МЕСТИМА У ЗАТВОРЕНОМ

И ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ

(„Сл. гласник РС“, бр. 78/2020)

1. Ради спречавања ширења заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2

забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореном

простору – када се истовремено окупља више од 100 лица.

За време дозвољеног окупљања на јавним местима у затвореном простору

морају бити примењене све превентивне мере које се односе на дезинфекцију, санитарно-техничке

и хигијенске услове.

2. Забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије

на јавним местима на отвореном простору – када се истовремено окупља више од 1.000 лица.

Изузетно од става 1. ове тачке, спортским такмичењима може присуствовати

већи броја лица, с тим да растојање између присутних лица износи најмање један метар.

На улазу за публику, приликом спортског догађаја којем је дозвољено присуство

већег броја лица у смислу става 2. ове тачке, мора бити истакнуто обавештење о максималном

броју лица која могу да присуствују догађају док ова мера траје.

3. Забрана окупљања из тач. 1. и 2. ове наредбе траје док траје опасност

од ширења заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 на територији Републике Србије.

4. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о забрани окупљања

у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору („Службени гласник

РС“, бр. 66/20 и 76/20).

5. Ова наредба ступа на снагу 1. јуна 2020. године.

COMMENTS