НАРЕДБА  О ЗАБРАНИ ОКУПЉАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА ЈАВНИМ МЕСТИМА У ЗАТВОРЕНОМ И ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ

НАРЕДБА О ЗАБРАНИ ОКУПЉАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА ЈАВНИМ МЕСТИМА У ЗАТВОРЕНОМ И ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ

НАРЕДБА

О ЗАБРАНИ ОКУПЉАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА ЈАВНИМ МЕСТИМА У ЗАТВОРЕНОМ И ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ

(„Сл. гласник РС“, бр. 100/2020 и 111/2020)

1. Ради спречавања ширења заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореном и отвореном простору – када се истовремено окупља више од 30 лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 1,5 м, односно на свака 4 м2 може бити присутно једно лице.

2. Забрана окупљања из тачке 1. ове наредбе траје док траје опасност од ширења заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 на територији Републике Србије.

3. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима („Службени гласник РС“, бр. 83/20 и 84/20).

4. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Самостална одредба Наредбе о измени

Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору

(„Сл. гласник РС“, бр. 111/2020)

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

COMMENTS