НАРЕДБA  о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору

НАРЕДБA о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору

 

На основу члана 52. став 1. тачка а) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 68/20) и члана 15. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), на предлог Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”,

Министар здравља доноси

                                                                                  НАРЕДБУ

о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору

„Службени гласник РС“, бр. 100 од 16. јула 2020, 111 од 28. августа 2020, 133 од 6. новембра 2020.

  1. Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореном и отвореном простору – када се истовремено окупља више од 5* лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 1,5 m, односно на свака 4 m² може бити присутно једно лице.

*Службени гласник РС, број 133/2020

  1. Забрана окупљања из тачке 1. ове наредбе траје док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије.
  2. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима („Службени гласник РС”, бр. 83/20 и 84/20).
  3. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 512-02-9/30/2/2020-01

У Београду, 16. јула 2020. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.

 

Наредба о измени Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору: „Службени гласник РС“, број 111/2020-14

  1. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Наредба о измени Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору: „Службени гласник РС“, број 133/2020-39

  1. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

COMMENTS