НАРЕДБА

НАРЕДБА

                                                      ЈКП ”Градско зеленило” Чачак

Н А Р Е Д Б А

У складу са НАРЕДБОМ о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 34 од 18. марта 2020, 39 од 21. марта 2020), забрањује се кретање у свим парковима и јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт, почев од 21. марта 2020. године, од 20 часова.

                                                     ЈКП ”Градско зеленило” Чачак

COMMENTS