Наша шума,наша брига 2 – наставак садње у ОШ,,Милица Павловић“ и Установа ,,Зрачак“

Наша шума,наша брига 2 – наставак садње у ОШ,,Милица Павловић“ и Установа ,,Зрачак“

ЈКП ,,Градско зеленило“ Чачак наставља садњу по пројекту ,, Наша шума, наша брига 2″.

Садња четинара и лишћара у ОШ ,, Милица Павловић“ и у Установи ,,Зрачак“ Чачак.

COMMENTS