ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА

ОБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ ДА СВЕ УСЛУГЕ ЈКП ,,ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО “ ЧАЧАК МОГУ УПЛАТИТИ

ЕЛЕКТРОНСКИ ИЛИ  НА ШАЛТЕРИМА БАНАКА И ЈП ,,ПОШТА“ СРБИЈА

ТЕКУЋИ РАЧУНИ :

160- 7180-70
170 – 6389-53

COMMENTS