HomeАктивности

План рада РЈ ,,Зеленило“ 19.12.2016 – 24.12.2016.годинe

1. Редовно одржавање зелених површина;

2. Редовно одржавање на Спомен парку;

3. Машинско чишћење стаза и платоа у парковима;

4. Радови по решењима комуналне инспекције;

5. Сакупљање лишћа са парковиских површина;

7. Уређење  зелене површине у улици бр.10;

Напомена: у току седмице може доћи до измене плана рада у зависности од ванредних налога надзорне службе ЈП ,,Градац“ за хитно извођење других радова или временских услова.

Руководилац РЈ ,,Зеленило и производња“