ПЛАТФОРМА ЗА ИНТЕГРИСАНО  ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА  У ЧАЧКУ

ПЛАТФОРМА ЗА ИНТЕГРИСАНО  ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ЧАЧКУ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: ПЛАТФОРМА ЗА ИНТЕГРИСАНО  ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ЧАЧКУ

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ

 

Основни циљ и кратак попис пројекта

Град Чачак има трајну одлучност према заштити животне средине у оквиру своје Територије.

У Чачку је развијен и инсталисан интегрисани систем за мерење и праћење квалитета ваздуха. ИНСТАЛИСАНА ПРОЈЕКТНА ПЛАТФОРМА омогућава грађанима да имају потребне информације о квалитету ваздуха на сваких двадесет минута. Грађани града Чачка могу да прате стање квалитета ваздуха на својим мобилним телефонима или преко рачунара путем линка : Vazduh.net

На основу тога, грађани могу да доносе одлуке и предузму мере, да би се смањили штетни ефекти ако је ваздух загађен у граду Чачку.Одговарајућа сензорска мрежа за праћење квалитета ваздуха инсталисана је на 11 локација у Чачку, а једна од њих је на Управној згради ЈПК Градско зеленило Чачак.  Инсталисане сензоркске јединице обухватају око 90% урбане територије града Чачк где се прати квалитет ваздуха.

 

Извор текста:

Проф. Др Срећко Ћурчић, Факултет техничких наука у Чачку, Руководилац дефинисаног пројекта

COMMENTS