Пројекат ,, Зелени појас Чачка“ – Атеница  2. дан садње

Пројекат ,, Зелени појас Чачка“ – Атеница 2. дан садње

Наставак садње у Атеници.Посађено је 59 стабала (35 четинара и 24 лишћара).

COMMENTS