HomeРЈ Гробље

Распоред сахрана 01.07.2016. године

1. Мијаиловић Мирјана (рођ.1957), сахрана у 14 часова, Ново гробље, парцела Д/1, број 68;