HomeРаспоред сахрана

Распоред сахрана 02.09.2017. године

Распоред сахран за суботу 02.09.2017.године:

1. Ћериман Недељка (рођ.1930) , сахрана у 12 часова , Ново гробље , парцела ШЦ, број 36 ;

2. Марјановић Бранка (рођ.1958) , сахрана у 13 часова , Средње гробље , парцела 20/1 , број 14 ;

3. Оцокољић Љиљана (рођ.1960) , сахрана у 14 часова , Ново гробље , парцела Т4 , број 50 ;

4. Тодосијевић Бранка (рођ.1941) , сахрана у 15 часова , Ново гробље , парцела Л , број 67 ;