HomeРаспоред сахрана

Распоред сахрана 10.11.2016. године

Распоред сахрана за четвртак 10.11.2016.године:

1. Стеванић Милева (рођ.1935) , сахана у 12 часова , ново гробље , парцела М/Ш , број 219; 

2. Величић Радојица (рођ.1950) , сахрана у 13 часова , Ново гробље , парцела К , број 43 ; 

3. Ђорђевић Боро (рођ.1928) , сахрана  14 часова ,  Ново гробље , парцела О , број 144 ;