HomeРаспоред сахрана

Распоред сахрана 14.05.2016. године

Распоред сахрана за суботу 14.05.2016.године:

1. Станковић Дана(рођ.1937), сахрана у 12 часова, Ново гробље, парцела Н, број 119 ;

2. Азањац Добривоје (рођ.1930) , сахрана у 13 часова, Ново гробље , парцела К, број 22; 

3. Аврамовић Славка (рођ.1947), сахрана у 14 часова,Ново гробље,парцела И , број 150 ; 

4. Лазовић Борика (рођ.1939), сахрана у 15 часова, Ново гробље, парцела Х , brој  64;