HomeРаспоред сахрана

Распоред сахрана 18.10.2016. године

Распоред сахрана за уторак 18.10.2016.године:

1. Бојовић Милан , сахрана у 12 часова , Ново гробље , парцела Л , број 196 ;

2. Станковић Емилија (рођ.1945) , сахрана у 13 часова , Ново гробље ,парцела Ј , број 195 ;

3. Лазовић Властимир (рођ.1932) , сахрана у 14 часова , Средње гробље , парцела 16 , број 34 

4. Николов Софија (рођ.1945) , сахрана у 15 часова , Средње гробље , парцела 14 , број  79 ;