HomeРаспоред сахрана

Распоред сахрана 01.10.2018.године

Распоред сахрана за  01.10.2018.године:

1.Ћериман Анка (рођ.1932) , сахрана у 13 часова , Ново гробље , парцела  32 , број 128;

2.Јанда Љубица (рођ.1928) , сахрана у 14 часова , Ново гробље , парцела Ф , број  248;