Распоред сахрана 13.07.2020.године

Распоред сахрана  за понедељак 13.07.2020.године:

1.Делић Сретен (рођ.1942),сахрана у 12 часова,Ново гробље,парцела Е,број 185;

2.Јеленковић Десимирка (рођ.1954), сахрана у  13 часова, Ново гробље,парцела Е, број 199;

3.Радуловић Гордана (рођ.1949), сахрана у 14 часова,Ново гробље,парцела  E, број 232;

4.Ајковић Анђелија (рођ.1930),сахрана у 15 часова,Средње гробље, парцела  24, број 38-2;

COMMENTS