HomeРаспоред сахрана

Распоред сахрана 18.06.2019.године:

Распоред сахрана за уторак  18.06.2019.године:

1. Aрсенијевић Душанка (рођ.1941), сахрана у 13 часова, Ново гробље , парцела Р , број 38;

2.Димитријевић Борисав (рођ.1938), сахрана у 14 часова , Ново гробље , парцела ЛП, број 112;

3.Милић Винојка (рођ.1940),  сахрана у 15 часова , Ново гробље , парцела Ф, број 201;