HomeРаспоред сахрана

Распоред сахрана 20.03.2019.године

Распоред сахрана за среду  20.03.2019.године:

1.Арсић Иванка (рођ.1931), сахрана у 12 часова , Ново гробље , парцела  X/1,  број 15/2;

2.Џемаиловић Милазим (рођ.1951),сахрана  13 часова ,Ново гробље , парцела  31, број 1;

3.Вебел Ћирковић Елизабета (рођ.1960), сахрана у 14 часова , Ново гробље , парцела E ,  број 120;

4.Ћендић Радомирка (рођ.1945), сахрана у 15 ,часова , Ново гробље , парцела  I , број 121;