HomeРаспоред сахрана

Распоред сахрана 30.10.2019.године:

Распоред сахрана за среду 30.10.2019.године:

1.Фајт Зоран (рођ.1954), сахрана у 13 часова, Средње гробље,парцела 28, број 1-2;

2.Ковачевић Душанка (рођ.1942), сахрана у 14 часова, Ново гробље, парцела L, број 226;