Додељен сертификат Привредне коморе Србије

HomeОбавештења

Додељен сертификат Привредне коморе Србије

ЈКП ,,Градско зеленило“ Чачак  Вас обавештава да је поносни власник  Excellent SME сертификата, који нам  је доделила Привредна Комора Србије. Сертификат означава стално праћења пословања овог предузећа

, обезбеђује његову примерену кредибилност, како у домаћем тако и у међународном пословном окружењу, методологијом која се заснива на бонитетној оцени и бонитетном извештају признате бонитетне куће ,,COFACE“. 
Ови извештаји садрже оцену платног морала и ризика пословања са нашим предузећем.
Старије објаве