Пројекат ,, Сузбијање инвазивне врсте – ,, Fallopia“

Пројекат ,, Сузбијање инвазивне врсте – ,, Fallopia“

Ерадикација инавзивне врсте – ,, Fallopia“са  прекидањем ланца негативних ефеката и успостављање тренда смањења бројности . Огледи  на две локације , уз обалу Западне Мораве и улици Кључкој уз пругу.

Фотографије су пре и после третмана.

 

COMMENTS