Заштита животне средине уређењем слободних површина путем озелењавања

HomeОбавештења

Заштита животне средине уређењем слободних површина путем озелењавања

У оквиру пројекта ,, Заштита животне средине уређењем слободних површина путем озелењавања – Спомен парк” извршене су три фазе пројекта.

У првој фази пројекта на Спомен парку извршена је сеча сувих стабала дрвећа,вађење пањева, рекултивација површине, садња 280 садница (150 садница четинара и 130 садница лишћара) и украсног шибља 1000 комада у форми живе ограде као групације на слободним површинама.

У другој фази пројекта извршена је садња 75 садница лишћарског дрвећа на Градској плажи.

У трећој фази пројекта поставњена је цветна конструкција (пирамида) на градском шеталишту у Чачку.