Категорија: Извештаји

1 2 10 / 13 ОБЈАВА

Усвојени извештај о пословању ЈКП Градско зеленило Чачак за 2018

Усвојени извештај о пословању ЈКП Градско зеленило Чачак за 2018 http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/07/izveštaj-sa-odlukom2018.pdf ...

Извештај о реализацији Годишњег програма пословања 2019.

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/02/Izveštaj-o-realizaciji-Godišnjeg-programa-poslovanja-2019.pdf ...

Програм пословања 2019. године

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/program-poslovanja-2019.pdf ...

Програм коришћења буџетске помоћи 2019.године

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/PROGRAM-KORIŠĆENJA-BUDŽETSKE-POMOĆI-2019-2.pdf ...

План јавних набавки за 2019.годину

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/PLAN2019LOKJP07182554JKPGZCA11012019-2-2.pdf ...

Измена и допуна програма одржавања јавних зелених површина у Граду Чачку за 2018.годину

Измена и допуна програма одржавања јавних зелених површина у Граду Чачку за 2018.годину ...

Извештај о пословању за трећи квартал 2017. године

Усвојени финансијски извештај за трећи квартал 2017.године ...
1 2 10 / 13 ОБЈАВА