HomeИзвештајиДокумети

Усвојени извештај о пословању ЈКП Градско зеленило Чачак за 2018

Усвојени извештај о пословању ЈКП Градско зеленило Чачак за 2018

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/07/izveštaj-sa-odlukom2018.pdf