Категорија: Актуелни пројекти

Мапирање и дефинисање статуса свих гробних оквира на Градском гробљу у Чачку

Пројекат је завршен. У току је уношење података и имплементација софтвера. Функционисање система се очекује oд 1 јануара 2015. године. У питању је к ...

Израда система за заливање из сопствених извора-бунара

Пројекат је реализован. Финансиран је од стране Управе града Чачка. Идеја израде система је да из сопствених извора подмири потребе за заливање и на ...

Заштита животне средине уређењем слободних површина путем озелењавања

Један од пројеката које финансира Општина града Чачка, а подразумева  уређење Градског Кеја – Чачанске стране. Тренутно је у току извођење радо ...
3 / 3 ОБЈАВА