HomeАктуелни пројекти

Мапирање и дефинисање статуса свих гробних оквира на Градском гробљу у Чачку

Пројекат је завршен. У току је уношење података и имплементација софтвера. Функционисање система се очекује oд 1 јануара 2015. године. У питању је комплетна база свих корисника гробних места и сахрањених на Градском гробљу.

 База је представљена као интерактивна мапа са свим елементима, од катастра свих парцела и гробних места појединачно, преко финансијског стања и евиденције до корисничког интерфејса за комуникацију са грађанима.