HomeРеализовани пројекти

Пројекат ,,Биомаса”

Обухвата реализацију еколошког пројекта, који ће искоришћавањем  дрвног остатка прикупљеног редовним одржавањем зелених површина у граду, бити искоришћен као сировина и омогућити грејање управне зграде,стакленика и пластеника системом централног грејања.

 Суштина пројекта је уштеда електричне енергије, тј. употреба биомасе као обновљивог извора енергије.