HomeИзвештаји

Извештаји

Усвојени извештај о пословању  ЈКП Градско зеленило Чачак за 2016 годину

Извештај за први квартал 2017 године

Извештај о пословању за четврти квартал 2016 године

Усвојени извештај о пословању ЈКП Градско зеленило Чачак за 2015 годину

Извештај о пословању за трећи квартал 2016.године

Извештај о пословању за други квартал 2016.године

Извештај о пословању за први квартал 2016.године

Извештај о пословању за четврти квартал 2015.године

Извештај о пословању за трећи квартал 2015.године

Извештај о пословању за други квартал 2015 године

Извештај о пословању за први квартал 2015 године

Финансијски извештај за 2014 годину из АПР-а

Извештај о пословању за четврти квартал 2014 године

Извештај о пословању за трећи квартал 2014 године

Извештај о пословању за други квартал 2014.године

Усвојени извештај о пословању ЈКП Градско зеленило Чачак за 2013 годину

Финансијски извештај за 2013 годину из АПР-а

Извештај о пословању за први квартал 2014. године

Извештај о пословању за четврти квартал 2013. године 

Извештај о пословању за трећи квартал 2013. године 

Извештај о пословању за други квартал 2013. године