HomeМале вредности

Jавнa набавкa услуга – одржавање електро и рачунарских инсталација, редни број ЈНМВ-У-9/2015 (1.2. 6)

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Услуге

За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка услуга – одржавање електро и рачунарских инсталација.
Назив -Предмет јавне набавке је јавна набавка мале вредности услуга – одржавање електро и рачунарских инсталација, редни број ЈНМВ-У-9/2015 (1.2. 6)
 

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

НОВИ ПОЗИВ -ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ